Throwing....

Gradering

Gradering är en del i vår sätt att bedöma färdighet och kunskap hos den som tränar aikido. Barn får vid varje by grad ett motsvarande färgad bälte som reflekterar deras grad. Vuxna har enbart vit bälte fram tills Shodan (svart bälte, 1:dan). Att få bära hakama, den traditionella tudelade kjolbyxan, skiljer sig över världen och förbundssamhörighet. Nuboko, såsom många svenska Aikikai, tillåter rätten att klä sig i hakama från och med 3. Kyu graden.

Varje termin finns det möjlighet att gradera och därmed erhålla en ny högre grad, förutsatt att man behärskar de tekniker som ingår till den nya graden. Nedan finns en lista på de tekniker som vår klubb anser att en aikidoka skall kunna till varje grad (obs! för tillfället ingår inga vapentekniker i graderingen).

Filerna är i pdf format och måste därför öppnas med acrobat reader.

Graderingssystem 16 – 11 Kyu

Graderingssystemet 6 – 1 Kyu

Aikidotermer

I aikido, liksom i de flesta andra utövningar, används specialtermer för att göra träningen tydlig och undvika misstolkningar. Många av dessa kommer du att stöta på i ovanstående listor över graderingstekniker.
Precis som i de flesta övriga budoarter är termerna på japanska, vilka kanske kan vara lite svåra att komma ihåg i början.
Ett sätt att lättare lära sig dessa är att ladda ner vår ordlista där de mest vanliga begreppen finns översatta till svenska.

Aikidotermer – ordlista

Översiktslista av teknikerna