Throwing....

Vad äUeshiba_500x710pxr Aikido

Aikido utvecklades i början av 1900-talet av Morihei Ueshiba (1883-1969). Ueshiba hade tidigare tränat flera av de japanska krigskonsterna, men då han märkte att kamp inte bara föder vinnare, utan främst förlorare skapade han aikido. Ueshiba kallas av aikidoutövarna för O-Sensei.

Aikido är en japansk budosport där man aldrig möter kraft mot kraft utan använder styrkan i angreppet för att leda attacken in i ett kast eller en fasthållning. Trots att Aikido tränas som ett självförsvar, är syftet med träningen att uppnå harmoni (med sig själv och sin partner), att öva sin smidighet, koncentration och följsamhet i rörelserna.

I aikido övar man även med (trä)vapen – detta innebär en stav (jo), svärd (bokken) och kniv (tanto).

Ingen tävling

I Aikido tävlar vi inte då man anser att tävling skapar konkurrens och en vinnare alltid föder en förlorare. Var och en tränar efter sin egen förmåga och då muskelstyrka ej är avgörande tränar gamla och unga, kvinnor och män tillsammans. Det är samarbetet mellan de tränande som för utövarnas personliga utveckling framåt.

Nuboko

Nuboko har sitt ursprung i namnet av ett kort spjut som det sägs att O-Sensei har tränat med.
Vi på Nuboko utöver den mest ubredda stilen inom Aikido, Aikikai. Ibland kör vi med inslag av te.x. Daito-Ryu .

Klubben grundades 1985 av Lennart Linder och har Vanadis-Aikido klubb i Stockholm som sin “syskonklubb”.